Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

Dit is het algemeen wedstrijdreglement voor Eventa Rent.

1. Inleiding

Dit wedstrijdreglement bepaalt de algemene regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor alle wedstrijden die Eventa Rent organiseert via haar website, andere online kanalen (Facebook, Instagram) of op een andere wijze.

Eventa Rent is een verhuurbedrijf van springkastelen en feestmateriaal, met maatschappelijke zetel te Dijkstraat 2A 2630 Aartselaar en ingeschreven in het KBO onder het nummer 0728.726.356

2. Looptijd en timing

Vermeld in de wedstrijd.

Tenzij anders vermeld wordt bij de wedstrijdinformatie, kan elke deelnemer slechts één maal per dag deelnemen. Meervoudige deelname van eenzelfde speler door middel van verschillende elektronische adressen, door opgave van verschillende identiteiten of op welke manier ook, is niet toegestaan. 

3. Prijzen

Vermeld in de wedstrijd.

4. Deelname aan de wedstrijd

Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel op de wijze en via de kanalen zoals vermeld worden bij de wedstrijdinformatie.

Voor het wedstrijdverloop en ten einde de deelnemers en de winnaar te kunnen contacteren over deze wedstrijd, is het noodzakelijk dat de deelnemers de door de organisator gevraagde gegevens invullen.

Werknemers van Eventa Rent, en personen wonend op hetzelfde adres, kunnen deelnemen aan de wedstrijd, maar kunnen niet als winnaar worden aangeduid.  

De organisator  kan, bij om het even welke onregelmatigheid of poging tot fraude, overgaan tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer aan deze en/of andere wedstrijden. 

Ten onrechte gewonnen prijzen kunnen door de organisator worden teruggevorderd.  

5. Aanduiding van de winnaar

Tenzij anders vermeld bij de wedstrijdinformatie, wordt de winnaar van een prijs bepaald op basis van een juist antwoord op de schiftingsvraag (vermeld in de wedstrijd).

Winnaar van de hoofdprijs is de deelnemer van wie de organisator als eerste het juiste antwoord op de wedstrijdvraag en op de schiftingsvraag heeft ontvangen. 

Bij afwezigheid van het juiste antwoord op de schiftingsvraag wint de deelnemer van wie de organisator als eerste het antwoord heeft ontvangen dat het juiste antwoord op de schiftingsvraag het dichtste benadert.

Indien er een ex-aequo wordt vastgesteld, dan wint de deelnemer die als eerste het correcte antwoord op de schiftingsvraag of de beste benadering doorstuurde.

Er kan slechts één prijs per adres gewonnen worden. Indien twee personen op hetzelfde adres in aanmerking komen voor een prijs, wordt de prijs toegekend aan de deelnemer die het eerst geldig aan de wedstrijd heeft deelgenomen.

De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht en ontvangt zo nodig een mail met verdere informatie over zijn prijs. Indien de prijs dient te worden afgehaald dan verliest de winnaar ieder recht op de prijs indien hij deze niet binnen de vermelde periode afhaalt.  

Prijzen kunnen enkel afgehaald worden bij de organisator in Dijkstraat 2A 2630 Aartselaar. 

Prijzen kunnen niet worden omgeruild en de prijzen worden niet uitbetaald in geld. Indien het gaat om een prijs op naam, dan staat deze automatisch op naam van de winnaar. Het is niet toegestaan om gewonnen prijzen door te verkopen.

De organisator is niet aansprakelijk wanneer derden/ partners in gebreke zouden blijven om de prijs te overhandigen, noch bij defecten en tekortkomingen aan de prijs. 

6. Privacy

De wedstrijd wordt georganiseerd conform de GDPR policy van Eventa Rent.

7. Facebook

Deze promotie is niet gesponsord, onderschreven of beheerd door Facebook of Instagram.