Veelgestelde vragen food, drinks en koeling

Specifieke vragen over koeling en partyfood

Hoe weet ik of mijn elektriciteitsvoorziening de elektrische apparaten aankunnen?
Globaal genomen kunnen we stellen dat elektrische apparaten die warmte maken veel elektriciteit vragen. Kijk zeker goed naar de wattage, het verbruik, dewelke bij de specificaties van elk artikel zijn vermeld.
 
Om bovenstaande reden hebben we ook heel wat apparaten op gas om zo de elektricteitsvoorziening te besparen van hoge last.
 
Dienen de gehuurde artikel proper te worden teruggebracht?
We vragen om de artikels proper terug te brengen zoals zijn afgeleverd. Zoniet vragen we een poetskost van 25 euro/ artikel.